Site logo

Ultima actualizare: 01.03.2024 

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. 

Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

1. CINE SUNTEM NOI?

TILLA CONNEXION S.R.L. (în continuare ”Societatea” sau ”Noi”) este o agenție de recrutare personal specializată în identificarea angajatului ideal pentru fiecare job. Agenția de recrutare are o experiență de circa 15 ani, perioadă în care serviciile de recrutare personal erau focusate pe găsirea persoanelor potrivite pentru joburi vacante din Marea Britanie. Prioritatea agenției de recrutare este de a furniza servicii de calitate, iar datorită creșterilor progresive din ultimii 15 ani, agenția a devenit în prezent un partener de bază de recrutare pentru multe companii locale și internaționale. Începând cu anul 2022 prioritățile agenției de recrutare s-au axat tot mai mult pe recrutarea de personal în România pentru joburile oferite de companiile românești (în principal, de întreprinderile mici și mijlocii din țară, printr-o abordare personalizată pentru a găsi candidatul potrivit pentru obiectivele afacerii), respectiv pe misiunea de a aduce cât mai mulți români din străinătate, pentru a lucra la ei, acasă.  

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului social: Covasna, str. Brazilor nr. 3 B, județul Covasna.

Adresă de e-mail: contact@ijcjobs.com       

Nr. de tel.: (004)0747.933.592

 

2. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (candidații care aplică pentru posturile disponibile în România/Europa, angajatori/clienți persoane juridice, parteneri contractuali și colaboratori, alte persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta). 

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.


3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA ?

În contextul recrutării de personal pentru job-urile disponibile în România/Europa (secțiunea ”Contact”Contact pentru angajați) de pe website-ul www.ijcjobs.com, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, nr. de telefon, adresa de E-mail, subiect, imagine (poză), video, titlul profesional, locația, competențe, nivel de educație, limbi străine, link-uri către profiluri disponibile pe rețelele de socializare orice, alte date cu caracter personal lăsate la inițiativa persoanei vizate la sub-secțiunea „Te rugăm să ne lași un mesaj scurt”, precum și alte date cu caracter personal care reies din informațiile cuprinse în CV-ul ori din scrisoarea de intenție depuse, ori alte date privind potențialul candidat (referințe profesionale/diplome și certificate de studii).

În contextul stabilirii unor contacte cu angajatorii – pentru promovarea unor job-uri disponibile la nivelul acestor angajatori (secțiunea ”Contact”Contact pentru angajatori), de pe website-ul www.ijcjobs.com, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, nr. de telefon, adresa de E-mail, subiect, orice alte date cu caracter personal lăsate la inițiativa persoanei vizate la sub-secțiunea „Te rugăm să ne lași un mesaj scurt”.

În vederea cunoașterii unor informații suplimentare despre job-urile oferite de Societate (secțiunea ”Contact”Dorești să ne adresezi și alte întrebări? Suntem aici ca să te ajutăm!) de pe website-ul www.ijcjobs.com, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, nr. de telefon, adresa de E-mail, subiect, orice alte date cu caracter personal lăsate la inițiativa persoanei vizate la sub-secțiunea „Te rugăm să ne lași un mesaj scurt”.

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii și de parteneriat/colaborare cu Clienții/companiile colaboratoare, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume companie, CUI/CIF, nr. înregistrare Registrul Comerțului, adresă sediu completă, adresă de e-mail, nr. de telefon. Numele firmei angajatoare, numărul de telefon, adresa de E-mail, denumirea funcției, scurtă descriere a postului, cerințe, localitatea, salariu, program de lucru.

În vederea creării unui Cont de utilizator (pictograma ”Omuleț” din partea dreapta-sus a paginii principale) și autentificării candidatului interesat pentru un job, vă prelucrăm numele utilizatorului sau adresa de E-mail și ulterior se introduce o parolă și se apasă pe butonul ”Register”.

În vederea postării, din partea angajatorului, a unui job/loc de muncă disponibil (butonul ”Postează un Job” din partea dreapta-sus a paginii principale) prelucrăm următoarele date ale firmei angajatoare: nume firmă, număr de telefon, adresa de E-mail, denumirea funcției, scurtă descriere a postului, cerințe post, localitate, salariu, program de lucru. După încărcarea acestor date se apasă pe butonul ”Trimite”.

Legătura cu reprezentanții Societății (pentru cunoașterea unor informații suplimentare despre job-urile promovate pe website-ul www.ijcjobs.com) se poate realiza și în mod direct utilizând adresa de E-mail și/sau unul din nr. de telefon postate pe website la secțiunea ”Contact” (nr. de telefon distincte – pentru angajați și angajatori).

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de Cookiesuri. 

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum Newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord. În acest sens, vă prelucrăm doar E-mailul și ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări. 

 

4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • încheierii și executării diferitelor contracte; 
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul postării/transmiterii de oferte de job-uri, pentru transmiterea comunicărilor de tip Marketing, în contextul recrutării de personal, etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).


5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web, de dezvoltare website, mentenanță website, marketing online și comunicare de marketing.
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt transferate de către aceasta direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/partenerilor/colaboratorilor săi în afara Spațiului Economic European, vă asigurăm că aceste transferuri au loc cu respectarea R.G.P.D. (în special art. 46 din R.G.P.D.), a prevederilor legale aplicabile în materie, în baza unor garanții adecvate (clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie) și cu condiția de a exista drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate. 

 

7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. 

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal. 

 

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces; 
 • Dreptul de rectificare; 
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin E-mail la adresa:  gdpr@ijcjobs.com, prin poștă sau curier la adresa: Covasna, str. Brazilor nr. 3 B, județul Covasna.

Locuri de muncă în România

Locuri de muncă în Europa

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Autentificare

Înregistrează-te

Parola uitată