Site logo

Ultima actualizare: 01.03.2024 

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – www.ijcjobs.com (în continuare „Website-ul”). 

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a unor job-uri/locuri de muncă în România/Europa oferite de angajatori autohtoni/străini și/sau solicitate de potențiali candidați la recutare (angajați) – servicii prestate de societatea TILLA CONNEXION S.R.L. şi de contractare, prin intermediul Website-ului, cu potențialii clienți (angajați/angajatori) interesați de aceste servicii.

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

 

1. CINE SUNTEM NOI 

TILLA CONNEXION S.R.L. (în continuare ”Societatea” sau ”Noi”) este o agenție de recrutare personal specializată în identificarea angajatului ideal pentru fiecare job. Agenția de recrutare are o experiență de circa 15 ani, perioadă în care serviciile de recrutare personal erau focusate pe găsirea persoanelor potrivite pentru joburi vacante din Marea Britanie și Irlanda. Prioritatea agenției de recrutare este de a furniza servicii de calitate, iar datorită creșterilor progresive din ultimii 15 ani, agenția a devenit în prezent un partener de bază de recrutare pentru multe companii locale și internaționale. Începând cu anul 2022 prioritățile agenției de recrutare s-au axat tot mai mult pe recrutarea de personal în România pentru joburile oferite de companiile românești (în principal, de întreprinderile mici și mijlocii din țară, printr-o abordare personalizată pentru a găsi candidatul potrivit pentru obiectivele afacerii), respectiv pe misiunea de a aduce cât mai mulți români din străinătate, pentru a lucra la ei, acasă.  

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului social: Covasna, str. Brazilor nr. 3 B, județul Covasna.

Adresă de e-mail: contact@ijcjobs.com       

Nr. de tel.: (004)0747.933.592

2. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

Societatea este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii Website-ului pot accesa, descărca şi tipări materialele publicate pe Website, în mod gratuit, exclusiv pentru uz personal şi doar în scop necomercial. Ca urmare a realizării oricăreia dintre aceste acțiuni, vizitatorilor Website-ului nu li se transmite sau recunoaște niciun drept, titlu sau nu li se garantează niciun interes legitim cu privire la materialele publicate pe Website. 

Nicio secțiune din conținutul Website-ului asupra căreia Societatea are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Societății. 

Prin urmare, vizitatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înțeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informațiilor publicate pe Website.

 

3. TERMENI

  1. Vânzător/Societatea – Agenția de recrutare personal TILLA CONNEXION S.R.L.
  2. Vizitator – orice persoană fizică/juridică care este interesată de job-urile/serviciile de recrutare oferite de Societate în România/Europa și care are acces la conținutul Site-ului. 
  3. Client – orice persoană fizică (în calitate de angajat) / reprezentant al unei persoane juridice (în calitate de angajator) care are acces la serviciile și procesele specifice de recrutare personal oferite de Societate în România/Europa prin intermediul site-ului și prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de aceasta (electronic, telefonic, etc), în urma contactelor directe cu reprezentanții Societății sau completării formularelor de contact și de programare a unei întâlniri respectiv a discuțiilor ulterioare cu reprezentanții Societății, în urma căruia s-a încheiat un contract specific între părți.
  4. Site – magazinul on-line găzduit la adresa web www.ijcjobs.com;    
  5. Job-uri – locuri de muncă promovate de Societate pe Site din România/Europa (având în vedere Funcția, Locația și Categoria de muncă solicitată/postată de angajat/angajator), ce urmează a fi furnizate Clienților/partenerilor, ca urmare a Contractului încheiat între părți.
  6. Comunicări comerciale / Newsletter – reprezintă orice tip de mesaj trimis (e-mail, telefonic, mobile push, web push, etc.) care conține informații generale și tematice, informații cu privire la oferte de job-uri similiare sau complementare cu cele menționate pe website.
  7. Opinie – reprezintă o evaluare personală a unui Client (angajat/angajator) deservit de Societate, în scopul de a transmite dacă job-urile promovate (de acesta din urmă) au corespuns cu cerințele/așteptările Clientului. 

 

4. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI 

Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi: 

  1. Să nu efectuaţi vreo solicitare falsă sau frauduloasă în scopul contractării de job-uri în țară/străinătate. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că a-ţi efectuat o astfel de solicitare, avem dreptul să nu răspundem acesteia/să informăm în mod corespunzător autorităţile competente. 
  2. Să ne furnizaţi nume și prenume, o adresă de E-mail şi/sau alte subiecte / mesaje ori date de contact, CV, etc. corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem / să dăm curs solicitării Dvs. 

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri. 

Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei solicitări de job – prin formularele de contact, de înregistrare sau informații suplimentare și răspunsul la această solicitare nu obligă Societatea în nici un fel față de Vizitator/potențialul Client, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Societate și Vizitator/potențialul Client. 

Prin intermediul Website-ului, Societatea invită Vizitatorul Website-ului, respectiv potențialul Client (angajat/angajator), la contractarea diferitelor locuri de muncă / job-uri promovate de Societate. 

Astfel, prin apăsarea secțiuni ”Joburi” și/sau apăsând pe butonul ”Caută un Job –  Vizitatorul sau potențialul Client poate completa formularul specific introducând Funcția, Locația și Categoria locului de muncă căutat/solicitat iar apăsând pe butonul ”Căutare avansată” poate vizualiza opțiunile identificate/postate pe site. Totodată, Vizitatorul sau potențialul Client poate cunoaște cum are loc procesul de selecție și poate să aplice pentru una dintre job-urile postate la această secțiune, apăsând pe butonul ”Vezi detalii” din dreptul fiecărui job. 

În mod similar, apăsând pe unul dintre butoanele din partea stângă-jos a website-ului (butoanele ”Locuri de muncă în România” și/sau ”Locuri de muncă în Europa”) se pot vizualiza toate opțiunile de muncă identificate/postate pe site.     

Apăsând pe butonul ”Postează un Job”, firma angajatoare își poate prezenta oferta de lucru, completând anumite detalii despre job-ul respectiv (nume firmă, nr. de telefon, adresă de E-mail, denumire funcție, scurtă descriere post, cerințe, localitatea, salariu, program de lucru) si apăsând la final, pe butonul ”Trimite”. 

Apăsând pe secțiunea ”FAQ”  și subsecțiunile ”Companii”, ”Joburi în România” și ”Joburi în Europa”, Vizitatorul sau potențialul Client obține informații referitoare la recrutarea și intermedierea forței de muncă (*durata procesului de recrutare a forței de muncă, *ce costuri implică utilizarea serviciilor de recrutare, *eventuale taxe care trebuiesc plătite inițial, pentru a fi identificat un loc de muncă potrivit, *avantaje, *domenii cu oferte de locuri de muncă vacante, *ce documente sunt nevoie pentru a aplica pentru un loc de muncă, *cum se poate trimite cererea, *cum se desfășoară procesul de selecție, *în cât timp se  primește un răspuns de la angajator, *cu cine se semnează contractul de muncă, etc.) 

Apăsând pe pictograma ”Omuleț” din partea dreaptă-sus, Vizitatorii/Potențialii Clienți pot să-și creeze un Cont de utilizator / să se înregistreze ca și candidați în vederea aplicării la job-urile postate pe site. 

Vizitatorii/Potențialii Clienți pot să contacteze Societatea – completând formularele specifice de contact (pentru angajați, pentru angajatori, de solicitare a unor informații suplimentare), ori utilizând oricare din datele de contact publicate pe Website și prevăzute la pct. 1 din prezenții Termeni și condiții, în scopul negocierilor și încheierii unui contract de prestări servicii în acest sens. În respectivul contract vor fi stabilite toate elementele esențiale încheierii acestuia conform legii, dar și cele specifice, spre exemplu: obligațiile și drepturile Părților, prețul serviciilor contractate, garanții, răspundere etc. 

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care Vizitatorul Website-ului, potențialul Client sau oricare alt terț le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Societate a oricăreia din obligațiile legale și/sau contractuale care îi revin. 

Vizitatorul/potențialul Client va utiliza serviciile oferite prin intermediul Website-ului, în totalitate pe propria răspundere. 

Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal. 

Informațiile de orice tip prezentate prin intermediul Website-ului sunt furnizate de către Societate în forma și conținutul în care au fost primite sau preluate, fără modificări. 

Societatea nu garantează și nu își asumă răspunderea cu privire la corectitudinea, acuratețea sau actualitatea nici uneia dintre aceste informații. 

 

6. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE 

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar. 

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de Cookies-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

 

7. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA 

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate de Societate prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română. 

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate  și Politica de cookies-uri.

De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de E-mail: contact@ijcjobs.com de Luni – Vineri între orele 09:00 – 16:00.

Locuri de muncă în România

Locuri de muncă în Europa

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Autentificare

Înregistrează-te

Parola uitată